Về chúng tôi

Trung Tâm Cây Giống Đức Lộc chuyên cung cấp giống cây nông nghiệp, cây ăn quả.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Ngã ba Nguyễn Mậu Tài, Cửu Việt, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Hotline: 0767 42 6666 –  0248 5873 666

Email: caygiongducloc.vn@gmail.com